BG | EN
Art Consultancy

Езиков одитор

Езиков  Одит – нестандартното решение на критичните ситуации

Често институциите и бизнесът подценяват или надценяват нивото на езиковите компетенции на служителите си. В много случаи този факт се превръща в пречка за ежедневната работа: неточности в изразяването при списването на документи, в т.ч. писма, съобщения по електронната поща и други; недоразумения при устна комуникация и това в крайна сметка води до забавяне на очакваният ритъм на работа, конфузни ситуации, а в крайна сметка и до провал на сделки. Именно затова съществуват специализирани езикови консултации, които помагат. Езиковият Одитор е Ерудиран Съветник, който идва на помощ в такъв момент. 

Езиковият одит е начинът да се установят точните нужди на служителите и да бъдат изготвени професионално-адаптирани образователни програми, които да бъдат строго съобразени със спецификата на конкретната работа и служебни задължения.  

Езиковият одит е метод за оценяване на основата на тестове, интервюта, преки разговори и преглед на офис-документи, удостоверяващи текущото ниво на езикова подготовка, както и писмени препоръки към ръководството и разработване на езикови предписания и програми.  

Езиковият одит има за цел оценяване на правилната употреба на езика за професионални цели на работното място. Взима се предвид по какъв начин персоналът прилага на практика определени бизнес-принципи, оценяват се уменията за комуникация на служителите, както и владеенето на езика за специфични професионални цели. Това се основава на представените документи и прякото наблюдение на работното място. Изготвя се езиков профил за всеки отделен служител. 

Езиковият одит е комбинация от: 

  • Удостоверяване  на текущото ниво на подготовка според езиковите стандарти и изисквания на Европейския съюз
  • Оценяване на уменията за професионална комуникация на служителите
  • Обсъждане на крайните цели с ръководителите на съответната институция или бизнес
  • Консултации относно конкретните аспекти, върху които трябва да се фокусира вниманието
  • Анализ на специфичните цели и изисквания
  • Изготвяне на езикови програми за професионални цели и подготовка на специфични материали и учебници или конкретни за ситуацията помагала, упражнения и нестандартни решения
  • Консултации относно подходящите обучения, съобразени с дейността
  • Писмен отчет с включени програми, езикови съвети и препоръки, който при стриктно изпълнение гарантира постигането на желаната цел
  • И последно, но не на последно място – езиковият одит не означава непременно необходимост от „курс по английски език”...Това е консултантска услуга, която може да бъде от помощ за решаване на трудни ситуации от различно естество и затова е задължително да се допитате до един ерудиран съветник с богат опит и знания в различни сфери на дейност – човекът, който постоянно вае собствените си знания за света наоколо, за да бъде ефективен за постигане на всяка динамична цел– ЕЗИКОВИЯТ ОДИТОР.


2009 СтилЗи Всички права запазени | Уеб дизайн